• 2 mylla-mera

  • 3  mylla-mera

  • pluspellets-1

Att mylla ner gödslet lönar sig alltid – upp till den dubbla gödseleffekten

Mylla Ekogödslet djupare – ner till 5-8 centimeter och du maximerar gödseleffekten. Nya gödselförsök och våra egna erfarenheter pekar entydigt på detta!

Med myllning säkerställs maximal gödseleffekt
För att organisk gödsel ska ge maximal effekt måste tre förutsättningar finnas; fukt, syre och mikroorganismer. Faller en av dessa bort så ger gödslingen ingen eller marginell effekt.

När organisk gödsel myllas ner säkerhetsställs att fukt, syre och mikroorganismer samverkar för att lösa gödslet och ge maximal effekt. Mylla ner till minst 5 cm i fuktig jord!

Utan myllning tar man större risker och lämnar ödet till vädretsmakter
Att harva eller ogräsharva ner gödsel är aldrig tillräckligt bra, det ger inte full effekt! Sämst effekt fås om du sprider gödslet med centrifugalspridare direkt uppe på markytan. Hönsgödsel som har en svag löslighetsförmåga brukar tappa ca 70 % av effekten om den inte myllas ner. 

Läs mer om myllning här!

Vi vill maximera din gödseleffekt!

 
Läs Henrik Nätterlunds försöksartikel här!